EasyDrainer udskylleligt engangs-skylleærme til tømning af stomiposer

Om ileostomi

En ileostomi er en kirurgisk skabt åbning (stomi), som laves i den nedre del af tyndtarmen (ileum). Ved indgrebet føres enden af tyndtarmen gennem bugvæggen til dannelse af en stomi – som regel på den nederste højre side af underlivet.

En ileostomi udføres ved sygdomme som Colitis ulcerosaCrohns sygdomkræft i tyktarmen samt ved skader og andre tilstande, der gør det nødvendig at “udkoble” tyktarmen.

Ved en ileostomi opsamles afføringen – midlertidigt eller permanent – i en såkaldt ileostomipose.

 

Psykiske og sociale konsekvenser

Den afføring, som udtømmes fra en ileostomi, er ret flydende, og man har ingen kontrol over, hvornår man har afføring. Stomiposen opsamler løbende afføringen, og posen skal tømmes med cirka 4-5 timers mellemrum. Hvis stomiposen er fastgjort korrekt, og man i øvrigt jævnligt vasker og renser området omkring stomien, kan man undgå lugtgener.

Alligevel kan indgrebet have både psykiske og sociale konsekvenser for den, der skal leve med en stomi. De problemstillinger, der knytter sig til en ileostomi, og de forandringer, som dette medfører i selvfølelsen og i forholdet til andre, kan have store konsekvenser for personen.

Et væsentligt problem for mange med stomi er tømning af stomiposen. For nogle er det både besværligt og pinligt – især på offentlige toiletter, fordi det øger risikoen for stænk og støj.

For at løse dette problem, har vi hos GP Medical Devices udviklet EasyDrainer – et unikt engangs-skylleærme af specialpapir. EasyDrainer eliminerer risikoen for sprøjt, stænk og tilsmudsning af tøjet ved tømning af stomiposen. Efter brug skylles det letopløselige papir ud sammen med toiletvandet.

Læs mere om EasyDrainer her.