EU Klagesystem ODR

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.

Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her – https://ec.europa.eu/DA. Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mail adresse info@gpmd.dk