Velkommen til GP Medical Devices

GP Medical Devices er en dansk ejet og drevet virksomhed, som udvikler og producerer medicinske engangsartikler.

Produkterne, som alle er af meget høj kvalitet, er udviklet i tæt samarbejde med patienter, patientforeninger og sundhedspersonale.

EasySampler

EasySampler-serien består af medicinske engangsprodukter til nem og brugervenlig opsamling af urin- og afføringsprøver, som skal undersøges i laboratorier.

Papiret monteres nemt på toilettet og gør opsamling af afføring og urin let og hygiejnisk. Det patenterede papir er letopløseligt og skylles ud sammen med toiletvandet.

Nyheder

EasyDrainer

EasyDrainer er et unikt, patenteret engangs-skylleærme til nem og brugervenlig tømning af ileostomiposer. Skylleærmet eliminerer risikoen for sprøjt, stænk og tilsmudsning af tøjet ved tømning af stomiposen.

Efter brug skylles det letopløselige papir ud sammen med toiletvandet.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til et eller flere af vores produkter, kan du nemt afkrydse, hvilke produkter det drejer sig om. Se nederst i forespørgsels-formularen.