Velkommen til GP Medical Devices

GP Medical Devices er en dansk ejet og drevet virksomhed, der udvikler og producerer medicinske engangsartikler.

EasySampler

EasySampler er et unikt udskylleligt engangs papir produkt til afføringsprøvetagning.

En detaljeret brugsanvisning med pictogrammer og tekst gør montering og prøvetagning nemt for brugeren.

EasyDrainer

EasyDrainer er et unikt patenteret udskylleligt engangs skylleærme til tømning af Ileostomi poser. EasyDrainer eliminerer risikoen for splash og tilsmudsning af tøjet ved tømning af stomiposen. EasyDrainer er en dansk opfindelse og både sygeplejersker og brugere har bidraget ved udviklingen.

En detaljeret brugsanvisning med pictogramme og tekst gør montering og tømning nemt for brugeren.

News

GP Medical Devices ApS deltager på Medica 2019, Düsseldorff i dagene 18. – 21. November 2019.

Forespørgsel

Har du forespørgsler vedrørende vores produkter, så klik på nedenstående link.