Links

Danske sundhedslinks

Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen er en styrelse under Sundheds- og Ældreministeriet. Styrelsen administrerer bl.a. lovgivningen om medicinske udstyr og fører tilsyn med udstyret.

Vores produkter EasyDrainer og EasySampler er registrerede hos Lægemiddelstyrelsen.

Kræftens Bekæmpelse

Vi har leveret afførings-kit til et videnskabeligt forskningsprojekt iværksat af Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere om projektet “Kost, kræft og helbred” – Her finder du oplysninger om projektet, samt en elektronisk udgave af den husstandsomdelte informationsfolder.

Stomiforeningen COPA

Stomiforeningen COPA har deltaget i udviklingen af EasyDrainer

Colitis-Crohn Foreningen

Forum for personer, der er ramt af Colitis Ulcerosa og Morbus Crohns.

Sundhed.dk

Vi henviser til Patienthåndbogen på sundhed.dk for ydeligere oplysninger om nogle af de tarmsygdomme, vi omtaler på hjemmesiden

Europæiske links

EFCCA

EFCCA – Den Europæiske Organisation af Colitis Ulcerosa og Morbus Crohns ramte

LMF Norge

Den norske forening, Landsforeningen mot fordoyelsessykdommer (LMF)

Mag- & Tarmförbundet

Den svenske forening, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT)